Committees

Organizing Committee

He (Henry) Chen, Univ. of Sydney
Xiangyun Zhou, ANU
Yonghui Li, Univ. of Sydney

Steering Committee

Zhu Han, Univ. of Houston
Zhiguo Ding, Lancaster University
Kaibin Huang, Univ. of Hong Kong

Technical Program Committee Chairs

Derrick Wing Kwan Ng, UNSW
Ioannis Krikidis, Univ. of Cyprus
 

Technical Program Committee

Caijun Zhong, Zhejiang Univ.
Minghua Xia, SYSU
Xiaoming Chen, Zhejiang Univ.
Nikola Zlatanov, Monash Univ.
Jiayi Zhang, BJTU
Chao Zhai, Shandong Univ.
Lu Yang, NUS
Yuan Liu, SCUT
Samir M. Perlaza, INRIA
Yuanwei Liu, KCL
Wanchun Liu, ANU
Gaofeng Pan, Lancaster Univ.
Constantinos Psomas, Univ. of Cyprus
Qingqing Wu, NUS
Selma Belhadj Amor, INRIA